Tilbake til forsiden

 

Lover og regler

Det er tre hovedkilder til regelverket omkring våpen og ammunisjon i Norge:

For patronsamlere er de viktigste reglene:

  • Våpenloven kapittel III (§§ 13-15) om erverv av ammunisjon.

  • Våpenforskriften § 8 om forbudt ammunisjon.

  • Våpenforskriften § 16 om erverv av våpen og ammunisjon til samling.

  • Våpenforskriften kapittel 5 (§§ 31-33) om erverv av ammunisjon.

 

I tillegg har Politidirektoratet utgitt et rundskriv som tilkjennegir hvordan man kan forvente at politiet vil tolke reglene i lov og forskrift.

I SARA Bulletin nr. 106 (august 2009) har vi skrevet litt om reglene som kom med den nye forskriften i 2009, og hvordan vi mener dette er å forstå for patronsamlere.