Tilbake til forsiden

 

Minstealderen for å bli medlem er 18 år. Videre kreves at du har et våpenkort; dette er vår sikkerhet for at du er en person som har gått gjennom en "sjekk" hos politiet. Dersom du ikke har et våpenkort, kreves at du har en anbefaling fra en person som har vært medlem i SARA i mer en ett år.

Søknad om medlemskap i SARA

Print ut og fyll ut et av søknadsskjemaene nedenfor, og send det til adressen som fremgår på skjemaet.

Norsk medlem
Svensk medlem
Annet land

Medlemskontingenten er:

Medlemskap Norge:

Medlemskap andre land:

Innmeldingsavgift:

Kr. 200,- pr. år, som inkluderer medlemsbladet Bulletin.

Kr. 250,- pr. år, som inkluderer medlemsbladet Bulletin.

Kr. 200,- (betales det første året).

 

NB: Innmeldingsavgiften kommer i tillegg til medlemskontingenten, slik at første innbetaling for nye medlemmer er kr 400,- (norske og svenske) eller 450,- (andre land).

 

Betaling:
Betaling gjøres til vår norske konto 1503 55 17178.
IBAN: NO3615035517178.
BIC: DNBANOKKXXX.

Husk å påføre navn! Medlemskapet er ikke gyldig før betalingen er registrert

Spørsmål om betaling eller annet:
Send en epost.