Kontakt

Medlemskap

Bulletin

Årsmøte

Lov SARA

Hylsesalg

Regelverk

Linker

Patronsamling

 

Scandinavian Ammunition Research Association er en forening for nordiske patronsamlere.

Den 20. september 1980 møttes noen svenske og norske patronsamlere i Grums i Sverige. Dette var det tredje mer eller mindre organiserte møtet blant patroninteresserte i Skandinavia, og man ble enige om at en forening burde stiftes. En del aktuelle personer ble kontaktet, og den 22. august 1981 ble det avholdt et møte i Arvika i Sverige hvor foreningen SARA ble stiftet.

Siden dette har det vært avholdt årsmøte i foreningen hvert år. Opprinnelig ble det avholdt annet hvert år i Norge og Sverige, men siden aktiviteten i Sverige for tiden er lav, har møtene de senere årene blitt holdt i Norge. Møtene blir av og til lagt til steder hvor vi i tillegg til selve møtet også kan besøke et sted av patronhistorisk interesse. Foreningens medlemmer har på denne måten fått anledning til å besøke både daværende Raufoss ammunisjonsfabrikk, nåværende Nammo Raufoss, Norma Precision i Åmotfors og Nammo Vanäsverken i Karlsborg.

Foreningen har i dag omlag 250 medlemmer. Ca. 2/3 av disse er norske, mens resten kommer fra Sverige, Danmark, Finland og Island. I tillegg finnes noen få skandinavisktalende medlemmer fra det øvrige Europa og USA.

Patronsamling er ikke noen stor hobby i Norden. Internasjonalt, derimot, er dette samlerområdet mer utbredt, og det finnes flere internasjonale klubber. De største er European Cartridge Research Association (ECRA) og International Ammunition Association (IAA). ECRA utgir et månedlig medlemsblad, mens IAA gir ut et blad hver annen måned. IAA har også et diskusjonsforum.